Informacije

Uslovi najma

 • DNEVNA CENA NAJMA sa neograničenom kilometražom podrazumeva 24 časa najma i neograničenu kilometražu. Polse 24 časa naplaćuje se novi dan najma.
 • OGRANIČENJA ZA VOZAČE: Vozač mora imati najmanje 23 godine starosti i mora da poseduje vozačku dozvolu najmanje 2 godine.

Opšti uslovi osiguranja

 • Roba i teret u vozilu nisu osigurani.
  OSIGURANJE BEZ UČEŠĆA U ŠTETI uključuje osiguranje vozila, osiguranje od krađe i osiguranje bez učešća. Ovo osiguranje ne uključuje osiguranje lica. Dodatno osiguranje lica (PAI) naplaćuje se 4 € po danu. Prihvatanjem ovog osiguranja korisnik ne učestvuje u šteti pričinjenoj na vozilu.
 • DEPOZIT ZA VOZILO. Prilikom najma vozila stranka je obavezna položiti minimalni depozit kao garanciju za naplatu eventualne štete na vozilu, a prema tabeli iz Cenovnika. Depozit se vraća pri povratku vozila iz najma.
  UPOTREBA VOZILA VAN GRANICA SRBIJE moguća je samo prethodnu najavu, a u slučaju krađe, štete ili udesa korisnik snosi sve troškove.
 • TROŠKOVI OPRAVKE AUTOGUMA I TRAJNO OŠTEĆENJE istih u celosti padaju na teret korisnika.
 • DONJI POSTROJ VOZILA (TRAP) ne podleže kasko osiguranju.
 • DOSTAVA – PREUZIMANJE vozila se ne naplaćuje na području grada, a van područja se naplaćuje 1.500,00 din plus 10,00 din/km
 • TANKOVANJE vozila se naplaćuje 600,00 din. Korisnik je dužan vratiti iznajmljeno vozilo sa količinom goriva kojom ga je preuzeo.
 • IZDAVANJE VOZILA VAN RADNOG VREMENA naplaćuje se 2000,oo din.
 • OŠTEĆENJE alarma, brave, kuke, sigurnosnog čipa i radioaparata ili gubitak istih naplaćuje se kao kazna u iznosu od 12.000,00 din po komadu pojedinačno.
 • GUBITAK saobraćajne dozvole ili tablica naplaćuje se kao kazna u iznosu od 12.000,00 din pojedinačno.
 • KAO DODATNU OPREMU korisniku se daje na raspolaganje nosiljka za dete (0 – 9 kg), sedište za dete (9 – 18 kg) i sedište za dete (18 – 36 kg) po ceni od 600din/danu, GPS-NAVIGACIJA po ceni od 600din/danu, WI-FI uređaj po ceni od 600din/danu, dok se lanci za sneg ne naplaćuju.
 • Izlazak iz zemlje Srbije/Zeleni karton 3000din

Posebne napomene

 • Gore navedeni uslovi osiguranja ne važe u slučaju kada je vozač koristio vozilo pod dejstvom alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava, za vožnju bez važeće ili sa oduzetom vozačkom dozvolom, kao i u slučaju namernog nanošenja štete i bahatog ponašanja.
 • Navedeni uslovi osiguranja takođe ne važe i u slučaju kada korisnik bez ovlašćenja INTER Rent a Car-a da na upotrebu drugom licu, a dođe do eventualne štete. U ovom slučaju korisnik snosi sve troškove, kako prema trećem licu, tako i prema Inter Rent a Car-u.
 • U SLUČAJU HAVARIJE vozila korisnik odnosno vozač je u obavezi da dostavi sledeće:
  • Izjavu o nastanku havarije
  • Izjavu lica koje je krivac za havariju
  • Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste štete

Rezervacija vozila
Sedište za decu
GPS - Navigacija
Wi-Fi